کاهش پینگ بازی آنلاین با استفاده از آی پی ثابت فرانسه