وی پی ان و راه اندازی آی پی ثابت بر روی مک بوک [ MacBook ]