ایردراپ تلگرامی CEX | اولین ایردراپ صرافی غیر متمرکز