آموزش بازی تلگرامی CEX؛ راهنمای کسب درآمد از ایردراپ CEX.IO